LoveShhuda

Mv5byzcymjgzndytzme1nc00mmiwltg5zdityje4njk1zwy1zmyyxkeyxkfqcgdeqxvymtexndq2mti_._v1_sx640_sy720_

min

IMDb:

Rating: PG-15

Language: Hindi

Director: Vaibhav Misra

Cast: Tisca Chopra, Benaf Dadachanji, Farida Dadi

Genre: Comedy, Romance

Watch Trailer

The plot

Bollywood movie Loveshhuda, starring Girish Kumar & Navneet Dhillon. Directed by Vaibhav Misra.